• زبان انگلیسی
 • زبان عربی
 • زبان آلمانی
 • زبان ایتالیایی
 • زبان کره ای
 • زبان چینی
 • زبان فرانسه
 • زبان اسپانیایی
 • زبان کره ای
 • زبان چینی
 • زبان فرانسه
 • زبان اسپانیایی
محتوای تستی 2
محتوای تستی 3

با اساتید مورد تایید لرنیا همراه شوید

اساتید مورد تایید لرنیا، با بررسی کامل و دریافت بازخورد از دانش آموزان به شما معرفی خواهند شد تا تجربه آموزش بهتر، همراه با آرامش خاطر را داشته باشید.

جستجوی بهترین اساتید

گیلدا صدری1

زبان انگلیسی

(98 نظر)4.6

من متوجه پیشرفت قابل توجهی در نحوه یادگیری زبان انگلیسی شده ام. من ثبلا چند مصاحبه به زبان انگلیسی داشته ام. چیزی که چند ماه پیش امکان پذیر نبود اما الان به راحتی مسلط هستم به زبان انگلیسی و قطعا در ادامه برای سطح بالاتر خود پیشرفت خواهم کرد....

مشاهده کلاس ها

گیلدا صدری2

زبان انگلیسی

(98 نظر)4.6

من متوجه پیشرفت قابل توجهی در نحوه یادگیری زبان انگلیسی شده ام. من ثبلا چند مصاحبه به زبان انگلیسی داشته ام. چیزی که چند ماه پیش امکان پذیر نبود اما الان به راحتی مسلط هستم به زبان انگلیسی و قطعا در ادامه برای سطح بالاتر خود پیشرفت خواهم کرد....

مشاهده کلاس ها

گیلدا صدری3

زبان انگلیسی

(98 نظر)4.6

من متوجه پیشرفت قابل توجهی در نحوه یادگیری زبان انگلیسی شده ام. من ثبلا چند مصاحبه به زبان انگلیسی داشته ام. چیزی که چند ماه پیش امکان پذیر نبود اما الان به راحتی مسلط هستم به زبان انگلیسی و قطعا در ادامه برای سطح بالاتر خود پیشرفت خواهم کرد....

مشاهده کلاس ها

گیلدا صدری4

زبان انگلیسی

(98 نظر)4.6

من متوجه پیشرفت قابل توجهی در نحوه یادگیری زبان انگلیسی شده ام. من ثبلا چند مصاحبه به زبان انگلیسی داشته ام. چیزی که چند ماه پیش امکان پذیر نبود اما الان به راحتی مسلط هستم به زبان انگلیسی و قطعا در ادامه برای سطح بالاتر خود پیشرفت خواهم کرد....

مشاهده کلاس ها