آموزش ها - داتیس تولید کننده تجهیزات آشپزخانه و لوازم خانگی

آموزش فر رو میزی 725

آموزش فر رو میزی 735

فر 740 داتیس

آموزش فر رو میزی 740

فر 636

آموزش فر تو کار 636

944 داتیس

آموزش مایکروویو 944

ماکرو

آموزش مایکروویو 930

928

آموزش مایکروویو 928

880 فر

آموزش آون توستر 880

داتیس 870

آموزش آون توستر 870

865 داتیس

آموزش آون توستر 865

داتیس

آموزش آون توستر 862

فر 860

آموزش آون توستر 860

850 داتیس

آموزش آون توستر 850

811 فر

آموزش آون توستر 811

710 فر داتیس

آموزش فر 710

فر 705 داتیس

آموزش فر 705

فر 700 داتیس

آموزش فر 700

695 داتیس

آموزش فر 695

693 داتیس

آموزش فر 693

690 داتیس

آموزش فر 690