محصولات

سینک داتیس

سینک DB 197

جارو برقی داتیس

جارو برقی DVC-704

جارو برقی داتیس

جاروبرقی DVC-707

سرخکن هواپز

سرخکن(هواپز) 202

فر رو میزی

فر برقی رومیزی مدل DT-850

فر برقی رو میزی

فر برقی رومیزی مدل DT 860

700 فر رو میزی

فر برقی رومیزی مدل DT 700

فر رو میزی

فر برقی رومیزی مدل DT 813

فر سفید رو میزی

فر برقی رومیزی مدل DT 814 Ultra

فر رو میزی

فر برقی رومیزی DTH 870