رزومه خود را به ایمیل resume@dateesco.com ارســال نمایید.
جهت ارسال پیشنهادات و انتقادات از فرم روبرو استفاده نمایید.

کارخانه تولیدی و صنعتی داتیس

شهرک صنعتی ایوانکی، بلوار صنعت نبش صنعت ۱۱
تلفن : ۵-۳۴۵۸۴۰۳۱-۰۲۳
E-mail: Datees@Gmail.com

خدمات پس از فروش داتیس

تلفن خدمات پس از فروش : ۷۷۲۴۶۷۰۰ – ۰۲۱
تلفن راهنمای مشتری: ۷۷۸۸۷۰۷۵ – ۰۲۱
تلفن انتقادات و شکایات : ۰۹۰۲۷۷۸۰۰۱۰
E-mail: Datees@Gmail.co

تماس با ما