بلاگ داتیس

نکات مهم در انتخاب کم صدا ترین هود آشپزخانه

اکثر هود ها صدای زیادی تولید می کنند، یکی از متداول ترین شکایات مردم در رابطه با هود آشپزخانه، در مورد صدای بلند و عذاب آور آن ها می باشد. برخی از مدل ها صدای کمی تولید می کنند، اما در مجموع مدل بی صدایی تابحال در بازار وجود نداشته است.

ادامه مطلب