نان بربری در توستر
آشپزی

طرز تهیه حرفه ای نان بربری در توستر

یکی از مزیتهای تهیه نان در آون توستر نسبت به تنور نانوایی این است که هم از زیر و هم از بالا تحت تاثیر حرارت قرار می گیرد. بسیار خوب می پزد و قسمتهای خمیری در آن باقی نمی ماند.

ادامه مطلب