علت خاموش شدن شعله اجاق گاز
اجاق گاز

علت خاموش شدن شعله اجاق گاز

اگر به هر دلیلی ترموکوپل خراب شود ، روشن ماندن شعله پایداری خود را از دست می دهد بدین معنی که شعله روشن می شود اما بطور ثابت روشن نمی ماند و سریع خاموش می شود.

ادامه مطلب