دعوت شرکت شات ایتالیا از مدیران ارشد شرکت داتیس

در این دیدار دو جانبه ضمن بازدید مدیرعامل شرکت داتیس جناب آقای گندمی و عضو هیات مدیره جناب آقای فتح الهی از کارخانه شات ایتالیا جلسه ای نیز با مدیر عامل شرکت شات Dimitri Di Dario برگزار گردید.