کانوکشن چیست و وجود آن در فر برقی و آون توستر چه اهمیتی دارد؟

کانوکشن چیست و وجود آن در فر برقی و آون توستر چه اهمیتی دارد؟

 قانون مهم و ساده برای استفاده از عملکرد کانوکشن  در فر و آون توستر این است که 25 درجه فارنهایت از دمای درج شده از دستور پخت با فر معمولی کم کنید.