آموزش تمیز کردن فیلتر آلومینیومی هود آشپزخانه

فیلتر آلومینیومی هود (از جمله هود داتیس) از شبکه مشبک از جنس آلومینیوم تشکیل شده است و در قسمت ورودی هوا قرار گرفته و چربی های معلق را به خود جذب می کند.

یکی از مهم ترین ویژگی های هود داتیس (ترموگارد)

مهم ترین ویژگی های هود داتیس (ترموگارد)

امروز قصد داریم یکی از مهم ترین ویژگی های هود داتیس (ترموگارد) را به شما معرفی کنیم.اگر هود داتیس را برای آشپزخانه تان انتخاب کرده اید جای هیچ نگرانی نیست.