طرز تهیه خورشت فسنجان با گوشت قلقلی

طرز تهیه خورشت فسنجان با گوشت قلقلی

با خواندن مطالب این متوجه میشوید که برای تهیه خورشت فسنجان محدودیتی وجود ندارد.ددر این متن شما باطرزتهیه خورش فسنجان با گوشت قلقلی آشنا می شوید.

طرز تهیه خورشت قیمه با گوشت چرخ کرده

خورشت قیمه با گوشت چرخ کرده

گاهی اوقات هست که هوس خورشت قیمه کردیم و از طرفی زیاد وقت نداریم که با گوشت تکه ای بپزیم و منتظر پخت گوشت بمانیم. اینجور مواقع کافیست که به جای گوشت تکه ای از گوشت چرخ کرده استفاده کنیم.