علت سوختن ولوم های گاز رومیزی

علت سوختن ولوم های گاز رومیزی

گازهای رومیزی آشپزخانه از اجزاء مختلفی تشکیل می شوند. یکی از مهمترین اجزاء آن ولوم ها می باشند. قسمتی که با فشار آن شیر روی صفحه گاز به پایین فشرده شده و گاز روشن می شود.

تفاوت فر برقی و مایکروویو

تفاوت فر برقی و مایکروویو

فرهای برقی فقط برای گذاشتن درون کابینت طراحی شده اند اما دسته غالب مایکروویوها  به صورت پرتابل بوده و می توان آن ها را روی هر سطحی قرار داد