درخشان کردن سینک استیل

اگر چه اغلب سینک‌های استیل این روزها از جنس‌های مرغوب و استیل‌های ضدزنگ ساخته میشوند، ولی این دلیل نمیشود که این سینک‌ها کثیف یا کدر نشوند! مسلما همه‌ی سینک ها بعد از مدتی از حالت اولیه خارج میشوند.