تفاوت فر برقی و مایکروفر

همانطور که می دانید فر برقی و مایکروفر هر کدام کاربرد و ویژگی های خاص خودشان را دارند.  درست است که این محصولات شباهت‌هایی را برای پخت غذا دارند، اما این موضوع سبب نمی‌شود که کاربران این دو محصول را با یکدیگر کاملاً یکسان بدانند.

در فر معمولی گرما توسط هدایت از بیرون به وسط غذا حرکت می کند. داغی هوای خشک، رطوبت خارج غذا تبخیر می شود پس بیرون آن می تواند ترد و قهوه ای شود در حالی که درون آن مرطوب است.