معرفی اجمالی محصول

هود ماتینا با طراحی زیبا دارای موتور 3 دور و قدرت مکش 700 تا 900 متر مکعب بر ساعت زینت بخش اشپزخانه شماست.

 

?>