روانشناسی

راهکارهای افزایش تمرکز حواس

راهکارهای افزایش تمرکز حواس آیا برای شما هم پیش آمده هنگام مطالعه کتاب، کار کردن، یا غذا خوردن نتوانید افکار خود را متمرکز کنید؟ به

ادامه مطلب
روانشناسی

غذاهای آرام بخش برای عصبانی‌ها

تمامی کربوهیدرات‌ها (اعم از ساده و پیچیده)، مغز را تحریک می‌کنند تا سروتونین بیشتری تولید کند. برای تنظیم میزان سروتونین بهتر است کربوهیدرات‌های پیچیده مصرف

ادامه مطلب