نان فطیر اراک
آشپزی

طرز تهیه نان فطیر

طرز تهیه نان فطیر نان فطیر در واقع به نانی می‌گویند که به خمیر آن خمیر مایه نزنند و خمیر ور نیامده باشد. در نواحی

ادامه مطلب