فرق سینک توکار و روکار از نظر فنی و ظاهری

سینک تو کار داتیس

فرق سینک توکار و روکار از نظر فنی و ظاهری

بهترین محل قرار گیری اجاق گاز رومیزی در آشپزخانه کجاست؟

جا نمایی اجاق گاز

 محیط آشپزخانه مکانی است که بیشترین فعالیت های خانواده در آن صورت می گیرد بنابراین چیدمان مناسب تجهیزات آشپزخانه از جمله اجاق گاز رومیزی تاثیر بسزایی در بهره وری از این مکان مهم در منزل دارد. در محیط آشپزخانه سه اقدام مهم صورت می گیرد: نگهداری مواد غذایی شست و شو پخت و پز چیدمان […]