همزمان با شروع تحریم ها؛ سکه و دلار در سراشیبی کاهش قیمت

همزمان با شروع تحریم ها؛ سکه و دلار در سراشیبی کاهش قیمت

به گزارش جماران، قیمت دلار هم اکنون در خیابان منوچهری ۹۱۵۰ تومان و سکه هر قطعه ۳۱۷۰.۰۰۰ تومان است.

از صبح امروز نرخ دلار و سکه با روند کاهشی مواجه شد.

پیشبینی می شود امروز سکه به ۳ میلیون تومان و دلار به کانال ۸ هزار تومان نزدیک شود.

همزمان با شروع تحریم ها؛ سکه و دلار در سراشیبی کاهش قیمت

به گزارش جماران، قیمت دلار هم اکنون در خیابان منوچهری ۹۱۵۰ تومان و سکه هر قطعه ۳۱۷۰.۰۰۰ تومان است.

از صبح امروز نرخ دلار و سکه با روند کاهشی مواجه شد.
پیشبینی می شود امروز سکه به ۳ میلیون تومان و دلار به کانال ۸ هزار تومان نزدیک شود.

 

 

همزمان با شروع تحریم ها؛ سکه و دلار در سراشیبی کاهش قیمت

همزمان با شروع تحریم ها؛ سکه و دلار در سراشیبی کاهش قیمت

به گزارش جماران، قیمت دلار هم اکنون در خیابان منوچهری ۹۱۵۰ تومان و سکه هر قطعه ۳۱۷۰.۰۰۰ تومان است.

از صبح امروز نرخ دلار و سکه با روند کاهشی مواجه شد.

پیشبینی می شود امروز سکه به ۳ میلیون تومان و دلار به کانال ۸ هزار تومان نزدیک شود

 

به اشتراک گذاری مطلب