نگهداری از گل گوشواره ای

نگهداری از گل گوشواره ای

این گل اواخر اسفند ماه وارد بازار می شود.نگهداری این گل بسیار ساده بوده و با رعایت چند نکته می توتنید ۲تا۳ماه از گلهای زیبای آن لذت ببرید.محیط آن از نظر دما در زمان گلدهی باید خنک باشد و به هیچ عنوان نزدیک بخاری نباشد(مثلا در خنک ترین جای منزل و دور از منابع حرارتی) نور غیر مستقیم آفتاب لازم دارد مثلا نزدیک پنجره یا پاسیو،این گل در هوای آزاد یا در باغچه دوام نمی آورد.هفته ای ۳بار آبیاری شود(در زمان گلدهی)و توجه داشته باشید که آب روی گلها پاشیده نشود و همچنین اسپری نکنید،اگر چند روزی در منزل نیستید یک ظرف عمیق زیر گلدان گذاشته ومقداری آب در آن بریزید تا در نبود شما گلدان از زیر آبگیری کند.از دست زدن یا فشدن گلها اکیدا خودداری نمایید.شما با رعایت همین چند نکته می توانید مدت ها از این گل زیبا لذب ببرید.

نگهداری از گل گوشواره ای

این گل اواخر اسفند ماه وارد بازار می شود.نگهداری این گل بسیار ساده بوده و با رعایت چند نکته می توتنید ۲تا۳ماه از گلهای زیبای آن لذت ببرید.محیط آن از نظر دما در زمان گلدهی باید خنک باشد و به

 

نگهداری از گل گوشواره ای

این گل اواخر اسفند ماه وارد بازار می شود.نگهداری این گل بسیار ساده بوده و با رعایت چند نکته می توتنید ۲تا۳ماه از گلهای زیبای آن لذت ببرید.محیط آن از نظر دما در زمان گلدهی باید خنک باشد و به هیچ عنوان نزدیک بخاری نباشد(مثلا در خنک ترین جای منزل و دور از منابع حرارتی) نور غیر مستقیم آفتاب لازم دارد مثلا نزدیک پنجره یا پاسیو،این گل در هوای آزاد یا در باغچه دوام نمی آورد.هفته ای ۳بار آبیاری شود(در زمان گلدهی)و توجه داشته باشید که آب روی گلها پاشیده نشود و همچنین اسپری نکنید،اگر چند روزی در منزل نیستید یک ظرف عمیق زیر گلدان گذاشته ومقداری آب در آن بریزید تا در نبود شما گلدان از زیر آبگیری کند.از دست زدن یا فشدن گلها اکیدا خودداری نمایید.شما با رعایت همین چند نکته می توانید مدت ها از این گل زیبا لذب ببرید.