Logo
English
۲۸ تیر ۱۳۹۷

بهترین روش نگهداری از رب بدون کپک زدن

دسته بندی : مطالب / نظافت و خانه داری

بهترین روش نگهداری از رب بدون کپک زدن

برای استفاده از رب گوجه فرنگی درب قوطی را باز کنید و آن را برای نگهداری در یخچال داخل یک ظرف شیشه ای بریزید.
ظرف شیشه‌ای را بدون درب به مدت چند ساعت و یا شب تا صبح داخل یخچال بگذارید تا دمای رب گوجه فرنگی به دمای محیط یخچال برسد.

پس از طی این مدت می توانید درب ظرف را ببندید.

مشاهده خواهید کرد که رب گوجه فرنگی شما بسیار دیرتر از همیشه کپک خواهد زد و یا هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.

بهترین روش نگهداری از رب بدون کپک زدن

بهترین روش نگهداری از رب بدون کپک زدن

برای استفاده از رب گوجه فرنگی درب قوطی را باز کنید و آن را برای نگهداری در یخچال داخل یک ظرف شیشه ای بریزید.
ظرف شیشه‌ای را بدون درب به مدت چند ساعت و یا شب تا صبح داخل یخچال بگذارید تا دمای رب گوجه فرنگی به دمای محیط یخچال برسد.

پس از طی این مدت می توانید درب ظرف را ببندید.
مشاهده خواهید کرد که رب گوجه فرنگی شما بسیار دیرتر از همیشه کپک خواهد زد و یا هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.

 

بهترین روش نگهداری از رب بدون کپک زدن
مطالب پر بازدید
    مطالب مرتبط

    Copyright © 2015 Datees. All rights reserved