از ولنتاین بیشتر بدانیم!

از ولنتاین بیشتر بدانیم!

روز ولنتاین، در فرهنگ مسیحی سده های میانه و سپس فرهنگ مدرن غربی، روز ابراز عشق است که به صورت سالانه برگزار می‌شود.

این مناسبت هر سال در روز ۱۴فِوریه برگزار می‌شود.

طبق یک افسانه مشهور در سده سوم میلادی، در روم باستان در دوران فرمانروایی کلودیوس دوم، کشیشی به نام والنتین می‌زیسته‌است.

کلودیوس عقیده داشت مردان مجرد نسبت به آنانی که همسر و فرزند دارند سربازان جنگجوتر و بهتری هستند. از این رو ازدواج را برای مردان جوان امپراتوری روم قدغن می‌کند.

والنتین معتقد بود که این حکم ناعادلانه است؛ لذا مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می‌کرد. هنگامی که کلودیوس این امر را دریافت، والنتین را به مرگ محکوم کرد.

کشیش والنتاین احتمالاً زمانی حدود سال ۲۷۰ میلادی به قتل رسیده‌است.

گروه دیگر معتقدند کلیسای کاتولیک، به منظور مسیحی سازی یک سنت باستانی و مشرکانه لوپرکالیا که در روم مرسوم بوده، چهاردهم فِوریه را به عنوان روز ولنتاین برگزیده‌است.

در ایران باستان دو جشن از جهاتی با والنتین مشابهت داشته‌است.

جشن مهرگان؛ که در شانزدهم مهر ماه برگزار می‌شده و در آن مردم به یکدیگر هدیه می‌داده‌اند.

جشن اسفندگان یا سپندارمذگان، که پنجم اسفند برگزار می‌شده و مردان به همسران خود هدیه داده و از آنها تجلیل می‌کرده و بر تخت می‌نشانده‌اند.